EKFN - Eerste Klootschieters Federatie Neede
Historie

Welkom op de website van de Eerste Klootschieters Federatie Neede


Historie EKFN, opgericht 18 december 1989.


Al sinds mensenheugenis wordt er in Neede aan klootschieten gedaan. Een bewijs hiervoor is dat de oprichtingsdatum van één van de acht verenigingen, die Neede nu rijk is, teruggaat tot 1905. Begin vorige eeuw werd er dan ook al regelmatig in Neede kloot geschoten tussen de verschillende buurten onderling, dit met name in de winter periode. Dit gebeurde dan vaak door de andere buurt uit te dagen door het overhandigen van de zgn. uitdagingskloot. Werd deze door de uitgedaagde partij geaccepteerd dan werd de datum bepaald en de wedstrijd gestreden.

Klootschieten is een sport die in de 14de en 15de eeuw in Nederland al werd beoefend. Een tijdlang is het erg rustig geweest met de uitoefening van de klootschietsport behalve in het oosten van Nederland. In Nederland is er de Nederlandse Klootschieters Bond (NKB) en de Nederlands’n Klootscheet Bond. De laatste heeft alleen afdelingen en verenigingen in Twente terwijl de NKB afdelingen en verenigingen over het hele land verdeeld heeft. Zo omvat de NKB een aantal afdelingen zoals bv. Midden Twente, Noord Twente, Klootschieters federatie IJsselstreek maar ook de Achterhoekse Klootschieters Federatie (AKF).

Ooit zijn de Needse verenigingen aangesloten geweest bij de Achterhoekse Klootschieters Federatie (AKF). Doordat het aantal verenigingen binnen de AKF in de jaren 70-80 explosief toenam werd besloten een afdeling AKF-Oost en een afdeling AKF-West in het leven te roepen. Door deze splitsing werden de competitiewedstrijden wat overzichtelijker echter de scheidslijn liep dwars door Neede. Doordat de groei van de AKF niet ophield werd de AKF verdeeld in vier regio’s waarbij de acht Needse verenigingen gezamenlijk in de afdeling AKF-Noord onderverdeeld werden.

De competities werden echter over de verschillende regio’s verschoten waardoor de te rijden afstanden als hinderlijk werden ervaren.

Mede doordat er duidelijke verschillen van mening waren betreffende de beleidsvisie van de NKB/AKF en de toenmalige afd. Noord van de AKF, besloten de Needse verenigingen in 1989 met een eigen competitie te beginnen en het lidmaatschap van de AKF niet meer te continueren met als gevolg ook geen lid meer van de NKB te zijn.

De Eerste Klootschieters Federatie Neede (EKFN) was een feit. De EKFN verschiet een competitie bestaande uit 12 wedstrijden en een persoonlijk kampioenschap. Daarnaast worden er onder de reglementen van de EKFN door de verenigingen zelf diverse vrije toernooien georganiseerd. Momenteel heeft de EKFN ca. 180 leden verdeeld over de acht verenigingen.